Make your own free website on Tripod.com

PENGENALAN

 

            Dengan memindahkan maklumat daripada internet ke Ms Word, anda mampu mengubah maklumat-matlumat tersebut mengikut keperluan anda sebelum dicetak. Ini penting bagi memastikan hasil kerja anda menjadi seperti yang anda kehendaki. Bagi mereka yang menggunakan sambungan internet secara dial up, pelajaran ini adalah penting bagi menjimatkan kos internet bulanan.

 

MENGGUNAKAN MICROSOFT WORD DAN INTERNET

 

Objektif modul pembelajaran

 

Setelah menamatkan modul pembelajaran ini, perserta berupaya untuk:

 

 


MEMBUKA TETINGKAP INTERNET EXPLORER

 

Klik butang Start di bar tugas windows

 

Klik Programs untuk memaparkan menunya.

 

Klik pada program Internet Explorer  untuk memulakan tetingkap ini.

 

 


MEMINDAHKAN TEKS DARIPADA INTERNET KE MS. WORD

 

Highlightkan teks yang dikehendaki

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan pada mana-mana perkataan yang telah dihighlight.

 

Pilih copy

 

 

Buka tetingkap Microsof Word

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan dimana-mana bahagian helaian kerja

 

Pilih paste

 

 


MEMINDAHKAN GAMBAR DARIPADA INTERNET KE MICROSOFT WORD

 

Highlightkan teks yang dikehendaki

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan pada mana-mana perkataan yang telah dihighlight.

 

Pilih copy

 

 

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan dimana-mana bahagian helaian kerja

 

Pilih paste

 

 

 

MENYIMPAN ALAMAT-ALAMAT WEB KEGEMARAN

 

         Seringkali terjadi dimana alamat-alamat web yang disimpan didalam fail Favorites akan terpadam apabila komputer kita mengalami masalah. Perkara ini dapat diatasi dengan menyimpan semua alamat-alamat tersebut dalam Microsoft Word dan seterusnya disimpan kedalam storan seperti cakera keras, cakera liut, cakera padat ataupun e-mail. Cara-cara untuk melakukan tugasan ini adalah seperti berikut:-

 

Highlight alamat web yang dikehendaki

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan pada mana-mana perkataan yang telah dihighlight.

 

Pilih copy

 

 

Pergi ke Edit di Bar Menu atau klik kanan dimana-mana bahagian helaian kerja

 

Pilih paste

 

 

 

 

 

 

Pergi ke File di Bar Menu dan pilih Save As

 

 

Berikan nama pada fail tersebut

 


 

Kemudian klik butang Save

 

* bagi penyimpanan kedalam cakera liut, pastikan anda memilih 3 ½ Floppy (A:)

 

 

* bagi penyimpanan kedalam cakera padat, pastikan anda mempunyai CD Writer

* bagi penyimpanan kedalam e-mail pula, pastikan anda mempunyai akaun e-mail


MEMBINA HYPERANGKAIAN TEKS KE LAMAN WEB

 

         Kadangkala kita ingin membina sedikit sinopsis mengenai sesebuah laman web, adalah lebih menarik seandainya kita dapat menyambung terus sinopsis tersebut ke laman web yang berkenaan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah Hyperangkaian. Cara-cara untuk melakukan tugasan ini adalah seperti berikut:-

 

Highlight perkataan yang hendak dirangkaikan

 

Pergi ke Insert di Bar Menu atau klik kanan pada mana-mana perkataan yang telah dihighlight.

 

Pilih Hyperlink

 

 

Salin alamat web yang hendak di rangkaikan atau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taibkan alamat web yang hendak dirangkaikan

 

Klik OK

 


 

Kini perkataan yang telah dihighlight tadi akan berwana biru dan bergaris

 

Anda hanya perlu klik sekali pada perkataan tersebut bagi membuka laman web yang telah dirangkaikan.

 

 


MEMBINA HYPERANGKAIAN GAMBAR KE LAMAN WEB

 

         Kadangkala kita ingin merangkaikan sesuatu gambar ke laman web tertentu bagi memdapatkan penerangan mengenai gambar tersebut. Ini boleh dilakukan dengan merangkaikan gambar tersebut ke laman web yang mempunyai maklumat mengenainya.

Cara-cara untuk melakukan tugasan ini adalah seperti berikut:-

 

Highlight gambar yang hendak dirangkaikan

 

Pergi ke Insert di Bar Menu atau klik kanan pada mana-mana gambar yang telah dihighlight.

 

Pilih Hyperlink

 

 

Salin alamat web yang hendak di rangkaikan atau

 

 
Taibkan alamat web yang hendak dirangkaikan

 


Klik OK

 


 

 

Kini gambar yang dihighlight tadi telah dirangkaikan ke laman web berkenaan.

 

Anda hanya perlu klik sekali pada gambar tersebut bagi membuka laman web yang telah dirangkaikan.

 

 

 

 

 


MENYIMPAN DOKUMEN KE INTERNET

 

            Dokumen yang telah selesai pastinya akan disimpan, pelbagai storan boleh digunakan untuk tujuan ini. Salah satu daripada storan tersebut ialah menyimpan di internet.

 

http://www.streamload.com

 

Klik pada butang upload

 


 

Klik butang Browse

 Pilih fail yang hendak disimpan

 

Klik Open

 


 

Nama fail tersebut akan tertera di kotak dialog upload

 

Kemudian klik butang upload

 


Sebanyak 5 fail boleh dimuatnaik pada satu-satu masa

 


Satu kotak dialog yang menunjukan proses upload sedang berjalan

 

JANGAN SEKALI-KALI KLIK PADA TETINGKAP TERSEBUT SEMASA PROSES MUATNAIK SEDANG DIJALANKAN KECUALI UNTUK MEMBATALKAN PROSES TERSEBUT DENGAN KLIK PADA BUTANG CANCEL

 

 

Setelah proses muatnaik selesai

 

Satu kotak dialog akan muncul

 

Klik butang “Go to My Files” untuk melihat fail yang dimuatnaik tadi atau

 

 

Klik butang “Upload More Files” untuk memuatnaik fail lain.


Fail yang dimuatnaik telah berada dalam senara My Files

 

 


MEMUATURUN FAIL YANG DISIMPAN

 

Klik butang “Download” pada fail yang hendak di muaturun

 

 

Klik butang “Save this file to disk” untuk menyimpan ke cakera keras atau

 

Klik butang “Open this file from its current location” untuk membuka fail tanpa disimpan ke cakera keras

 

Kemudian klik OK.

 

 


Tunggu sehingga proses muaturun selesai

 

 

Setelah proses muaturun selesai

 

Klik Open untuk membuka fail tersebut atau

 

Klik Open Folder untuk membuka folder yang memegang fail tersebut atau

 

Klik Close untuk menutup kotak dialog “File Download” tanpa sebarang tindakan